Kalınlaşmış Tırnak Bakımı

Kalınlaşmış Tırnak Uygulamaları

   Günlük yaşantıda kullanılan ayakkabılar,ayakta kalma süresi,yapılan sportif aktiviteler v.s. bağlı olarak gelişen baskılar sonucunda,ayak tırnaklarında kalınlaşmalar gelişebilir.Bu kalınlaşmalar,mantarlı tırnak problemlerinde olan kalınlaşmalardan farklılık gösterir. Mantarlı tırnaklarda oluşan kalınlaşmalarda, tırnaklarda kepekleşme, yumuşak odunsu bir görüntü ve yapı görülür. Mantar enfeksiyonu olmayan ama yapısal olarak kalınlaşmış tırnaklardaki yapısal değişiklik çok daha farklılık arzeder. Bu tarz tırnaklarda,tırnak dokusu serttir,yüzeyine dokunulduğu zaman tek parça hissini verir,uzayan kısmında da şekil bozukluğu devamlılık gösterir.

   Tırnaktaki kalınlaşmanın nedeni,aslında vücudun kendini koruma ve savunmasıyla ilgili bir tepkidir. Sürekli baskı alan tırnak, alt dokuları ve tırnağın canlı kısmı olan matrixi korumak amacıyla baskıya karşı kalınlaşır. Futbolcularda, dar ayakkabı kullanan kişilerde ,ani bir darbeyle karşılaşan tırnaklarda kalınlaşma görülebilir. Kalınlaşmış tırnaklarda baskının devam etmesi ağrıya sebep olur.


   Hem acı hem de estetik açıdan düzeltilmesi gereken bu ayak tırnak problemlerinin çözümü, medikal ayak sağlığı ünitelerinde yapılan bakımlarla mümkündür. Medikal ayak bakımı uygulamasında, kalınlaşmış tırnak yüzeyi özel cihazlar yardımıyla, kişi ağrı ve acı hissetmeksizin temizlenir. Kalınlaşan doku, canlı tırnak dokusuna kadar inceltilir ve üzeri özel bir jelle kaplanır. Bu jel sağlıklı bir tırnak görüntüsü sağladığı için estetik olarak da sonuca ulaşılmış olur. Uygulanan jel sistemi, özel bir içeriktir ve tırnakta herhangi bir sebebten dolayı mantar enfeksiyonu oluşumunu engeller. Üzeri jelle kaplanan sağlıklı tırnak dokusu,normal uzama zamanını tamamlarken yapılan ara kontrollerde jel yenilenir.Medikal kontroller ve bakımlarla sağlıklı tırnak dokusu parmak ucuna gelene kadar devam eder.Jel uygulaması, tırnak yatağının da bozulmadan kalmasını sağlar. Bozulmayan tırnak yatağı daha sonra oluşabilecek batık problemlerini engellemek açısından son derece önemlidir.


   Kalınlaşmış tırnak bakımı sırasında uygulanan jel sistemi, sağlıklı tırnak görüntüsünde olduğu için, kişisel bakım ve estetikte oje sürülmesini de engellemez. Tırnaklarda oluşan kalınlaşmanın medikal tedavisindeki başarının sürekliliği, baskının ortadan kalkmasıyla birebir ilgilidir. Tırnak düzeldikten sonra baskının tekrar oluşması tekrar aynı probleme yol açabilir.


   Periyodik olarak yapılacak medikal ayak bakımları tekrarlanabilecek problemlere karşı kişiye koruyucu bakım da sağladığı için çok önemlidir.